NATJEČAJ: za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“

0
1676
Foto: Pexels

Foto: Pexels

Rok: do 12. ožujka 2020.

 1. Nagrada „Vladimir Nazor“ dodjeljuje se za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma.
2. Nagrada se dodjeljuje stvaraocima koji su državljani Republike Hrvatske.
3. Nagrada se dodjeljuje kao:
3.1. godišnja nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj. Godišnja nagrada može se dodijeliti pojedincu ili grupi umjetnika za zajednička umjetnička ostvarenja;
3.2. nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojemu su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.
 
4. Prijedloge za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge, građani i njihova udruženja te kulturni stvaraoci i djelatnici pojedinačno.

5. Prijedlog za svakog kandidata mora biti popunjen na Obrascu dostupnom na adresi http://www.min-kulture.hr/ i treba sadržavati:
a)      područje čije se ostvarenje predlaže za nagradu, uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo
b)      tijek rada i opis umjetničkog ostvarenja
c)      temeljito obrazloženje za dodjelu Nagrade za životno djelo i godišnje nagrade
d)      osam primjeraka knjige (odnosi se samo na prijave u području književnosti).

6. Prijedlozi se upućuju do 12. ožujka 2020. godine na adresu: Ministarstvo kulture, za Nagradu „Vladimir Nazor“, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.

Izvor i prijavnica: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24103

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here