O nama

Život je vječna igra homo ludensa u oceanu univerzuma i nevidljive ruke koja plete mrežu i njome nas povezuje u jednu cjelinu. U cijelom kozmosu ljudski život je samo kap kiše, ljepota koja nestaje već u svojem nastanku da bi se stopila s vječnim oceanom svemira i ispunila svoju svrhu. On je samo bljesak duge, zvijezda koja sjaji na noćnom nebu ili sunce što donosi buđenje i novu zoru. Svaki čarobni trenutak naših života plete mrežu vječnosti jer on je zabilježen u djeliću nas koji je nijemi svjedok. A on je vječan. Kap koja pada je individua, a voda je svjedok i bit. Ona nosi i pamti svaki trenutak putovanja do oceana neizmjerne ljubavi, a on sam je život.

U ogromnom svijetu čovjek je sveden na element automatskog preživljavanja jer živi u strahu, a on se javlja samo kada zaboravimo na istinu o sebi. Dovoljan je samo jedan trenutak svjetlosti da se probudimo. Taj trenutak je inspiracija, sreća i ispunjenje koje rastvara sve okove i omogućuje djetetu u nama da stvara i da se ponovno igra u teatru snova.

Ako ste u nekom trenutku svojeg života izašli na peronu koji nije ucrtan niti na jednim kartama jer je izvan uobičajene životne kolotečine i društvene rutine, i našli ste se u momentu čudesne inspiracije čekajući suputnike prema zvijezdama… možda ste taj trenutak htjeli podijeliti s nekim…

Ako ste se probudili u teatru snova i shvatili da želite budno sanjati, ako ste spoznali da ste paradoks svijeta – glas tišine, mir u nemiru, svjetlost u tami, spoznaja nespoznatljivog…  možda ste to htjeli podijeliti s nekim…

Ako ste naučili slušati svoje srce i čuli ste ga da kaže ‘želim se igrati’, i vi ste ga poslušali zašto taj trenutak jedinstveni i poseban ne podijelite s nama?

Jer kao što jednom reče G.B. Shaw: Niste se prestali igrati jer ste ostarili; ostarili ste jer ste se prestali igrati.

Centar kulture je projekt promicanja neafirmiranih umjetnika. Želimo omogućiti da svatko dobije priliku predstaviti svoj rad i podijeliti svoju energiju s drugima. Posebno potičemo i veselimo se radovima i umjetnicima iz ruralnih sredina. Stoga budite dio stvaranja ove stranice. Prvenstveno ljubav prema knjigama, ali i ostalim granama umjetnosti navela nas je da pokrenemo Centar kulture i omogućimo riječima, bojama, koracima i notama da teku putevima stvaranja, ljubavi i lucidne igre vječnog univerzuma.

Objave na stranici su besplatne.
Ne honoriramo objavu članaka.
Ne objavljujemo izvještaje sa završenih događanja.

Vaš Centar kulture.