Udruga „Tri rijeke“ Haiku pjesnici Otoka Ivanića, Ivanić-Grad

0
2093
Foto: Burst Shopify - Pixabay

Foto: burst.shopify

Centar kulture predstavlja Udrugu “Tri rijeke”. U nekoliko serija kroz radove članova Udruge predstavit ćemo njihovo stvaralaštvo i haiku poeziju.

Udruga „Tri rijeke“ Haiku pjesnici Otoka Ivanića, Ivanić-Grad osnovana je 2006. g. u gradu Ivanić-Gradu s ciljem promoviranja haikua i inih japanskih pjesničkih formi te kulture Japana u Hrvatskoj i hrvatskog haiku-stvaralaštva u svijetu.

Osnivači su haiku-entuziasti, koji su 2002. g. osnovali Susrete haiku pjesnika u Kloštar Ivaniću (održanih 11. godina zaredom) sa natječajima za haiku za učenike osnovnih škola i odrasle autore na hrvatskom jeziku te kajkavskom i čakavskom narječju. Od 2003. u Kloštar Ivaniću održavan je i međunarodni natječaj na engleskom jeziku.

Od 2008. g. Udruga „Tri rijeke“ izdaje jedini hrvatski časopis za kratke japanske pjesničke forme IRIS. Godine 2015. IRIS International je prvi hrvatski internetski časopis na hrvatskom i engleskom jeziku. Predsjednik Udruge je Stjepan Rožić, dopredsjednica Vida Pust Škrgulja, tajnica Đurđa Vukelić Rožić, blagajnica Ljudmila Milena Mršić, a likvidator, Dubravko Korbus. Udruga surađuje sa autorima iz Hrvatske i sa svih kontinenata. (http://www.tri-rijeke-haiku.hr/)

U prvoj seriji Udrugu “Tri rijeke” predstavljamo poezijom Stjepana Rožića.

 

uzlijeće svraka                                                                

iz kandži joj ispala                                                          

sjena na snijeg 

 

Prva nagrada, Haiku International Association Haiku Contest, Japan 2013.

 

klupa kraj mora                                                              

mladi par strasno grli                                                    

svaki svoj mobitel 

 

Prva nagrada, „Pozdrav proljeću“, Susret haiku pjesnika, Rovinj, 2015.

 

dremle klopotec

žvrglivo jato škovrcev

palo v trsje

 

Prva nagrada, 6. Haiku dan Dubravko Ivančan, Krapina, 2004.

 

O autoru: Stjepan Rožić, Ivanić-Grad

Rođen 19.11.1946. u Ivanić-Gradu, po struci električar, izdao je 6 zbirki haiku poezije. Nagrađivan s više od 50 nagrada, osim Hrvatske, najvećim dijelom u Japanu, Rumunjskoj i Italiji. Piše na hrvatskom standardu i kajkavskom narječju. Sudionik recitala haiku poezije, selektor za haiku na kajkavskom narječju. Među osnivačima je Udruge „Tri rijeke“ HPOI Ivanić-Grad, Haiku susreta Kloštar Ivanić i Susreta hrvatskih haiđina u gradu Ivanić-Gradu. U uređivačkom savjetu časopisa IRIS. Glazbenik amater od osnovne škole, sudjelovao je u radu KUD-a „Posavac“, u puhaćem i tamburaškom orkestru te Muškom komornom zboru.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here