NATJEČAJ ZA KRATKU PRIČU

0
1511
Foto: Kimberly Farmer - Unsplash

Foto: Kimberly Farmer – unsplash

Queer Montenegro raspisuje Treći regionalni konkurs za najbolju kvir priču – Živjeti kvir život.

TEMA KONKURSA

Iako je do skoro ideal za dostizanjem slobode činio bližim nego ikada ranije, posljednjih nekoliko godina pokazala su nam da je put do slobode ipak duži nego što je djelovalo. Ljudska prava LGBTQ+ osoba još uvijek se krše širom svijeta, a cijela zajednica je u opasnosti usljed svakodnevne diskriminacije i verbalnih i fizičkih napada. U godini u kojoj nastavljamo da potvrđujemo važnost vidljivosti LGBTQ+ zajednice i tražimo priče koje slave jedinstveni i neponovljivi kvir život.

Na Treći konkurs treba slati kratke priče s kvir tematikom koje do sada nisu objavljene. Pravo učešća na konkursu imaju svi/e autori/ke koji pišu na crnogorskom, bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Autori/ke mogu poslati samo jednu priču obima do 10 000 karaktera sa proredima.

NAGRADA

Autori/ke najboljih priča biće nagrađeni novčanim nagradama u iznosu od: 400 eura za prvu, 300 eura za drugu i 200 eura za treću nagradu.

O nagradama odlučuje žiri koji čine kompetentni književnici/ce i teoretičari/ke i članovi/ice organizacije Queer Montenegro. Odluku o najboljim kratkim pričama na osnovu izbora žirija donijeće Upravni odbor organizacije Queer Montenegro.

Queer Montenegro ima pravo na objavljivanje nagrađenih, kao i ostalih priča koje pristignu na Konkurs. Autori/ke nagrađenih priča i ostalih priča koje će ući u selekciju za objavljivanje ustupaju svoja autorska prava Queer Montenegru bez nadokande.

Autori/ke nagrađenih priča i ostalih priča koje će ući u selekciju za objavljivanje odriču se autorskih prava u slučaju objavljivanja priča u izdanju Queer Montenegra.

Autori/ke nagrađenih priča odriču se autorskih prava u slučaju objavljivanja priča u izdanju izdavača kog Queer Montenegro odabere.

Konkurs je anoniman.

NAČIN PRIJAVE

Autori/ke šalju dvije zasebne koverte. U prvoj koverti (sa naznakom ,,Za Konkurs Živjeti kvir život”) dostavlja se 5 odštampanih primjeraka kratke priče, od kojih svaki treba da bude potpisan šifrom (bez navođenja imena autora/ke), dok u drugoj zatvorenoj koverti (sa naznakom ,,Rješenje šifre/naziv šifre”) treba dostaviti naziv šifre, ime i prezime autora/ke teksta i kontakt podatke autora/ke koji uključuju poštansku adresu, imejl-adresu i broj telefona.

Koverte sa rješenjem/nazivom šifre biće otvorene u prisustvu svih čanova/ica žirija po donošenju finalne odluke o nagrađenim pričama koje će ući u izbor za objavljivanje.

Tekstove je potrebno dostaviti zaključno sa 29. 02. 2020. g. na adresu:

Queer Montenegro

Marka Miljanova 42

81000 Podgorica

Crna Gora

Sa naznakom: Za konkurs Živjeti kvir život

 

Izvor: https://voxfeminae.net/kalendar-dogadanja/natjecaji/treci-regionalni-konkurs-za-kratku-pricu-zivjeti-kvir-zivot/

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here