MUZEJ ANĐELA: 9. KNJIŽEVNI NATJEČAJ ZA KRATKU PRIČU

0
1079

Uvjeti natječaja:

− tekst mora biti izvoran i neobjavljen
− tekst ne smije biti dulji od tri kartice (5400 znakova s razmacima)
− mogu sudjelovati svi, bez obzira pišu li hrvatskim standardnim jezikom ili dijalektom
− autori se natječu s radom o temi koja govori o duhovnosti, važnosti intuicije, dobrote, ljubavi, empatije, vrednovanju nematerijalnih vrijednosti i sličnim temama.  

Rad potpisan šifrom, treba poslati poštom u digitalnom obliku (u Word formatu.doc) i ispisan na papiru u tri primjerka.
U posebnoj kuverti treba poslati osobne podatke o autoru (adresu, broj telefona, e-mail, kratku biografiju s godinom rođenja) i šifru.
Radove će odabrati stručno prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od tri člana.
Natjecatelj uz svoj rad treba još priložiti Privolu za obradu i zaštitu osobnih podataka. Obrazac Privole
Ako natjecatelj ne priloži privolu prijava neće biti pravovaljana. Radove će odabrati stručno prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od tri člana. 

Odabrani radovi bit će objavljeni na web stranicama Muzeja anđela i poslije u tiskanom izdanju. 
Bit će dodijeljene tri ravnopravne nagrade u iznosu od po 2.000,00 kn Muzej anđela dodijeliti će i posebnu, Marijinu nagradu (rad slikara Željka Prsteca)

Ove godine je prvi puta žiri pozvao troje autora: Miroslav Kirin, Ivana Rogar, Darija Žilić, koji ravnopravno sudjeluju na natječaju. 

Nagrade će autorima biti uručene u Muzeju anđela u Varaždinu, na svečanosti u povodu Dana anđela čuvara (2. listopada), kad će autori i čitati priče.

Rok za predaju rada je 1. srpnja 2020.

Radove dostaviti na adresu:
Muzej anđela, 42 000 Varaždin, Ul. Stjepana Vukovića 15, s naznakom “Natječaj za kratku priču”

Muzej anđela, S.
Vukovića 15, 42000 Varaždin
Mob: 098/512-894

E-mail:angelusmuseum@gmail.com

Natječaj podupire Grad Varaždin u okviru javnih kulturnih potreba.

Izvor: https://angelusmuseum.com/natjecaj-za-kratku-pricu/

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here