Otvoren natječaj “Rudolf i Margita Matz”

0
864
Foto: Pixabay

Foto: pixabay

 

Hrvatsko društvo skladatelja dana 13. siječnja 2020. raspisuje

NATJEČAJ

Za stimulaciju stvaralaštva mladih skladatelja iz sredstava fonda „Rudolf i Margita Matz“

I. Temeljem želje izražene u oporuci i rješenja o nasljeđivanju, Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) raspolaže sredstvima od tantijema skladatelja Rudolfa Matza i supruge, pijanistice Margite Matz. Predsjedništvo HDS-a donijelo je 6. listopada 2009. odluku da se prikupljena sredtstva utroše u obliku stimulacija, nagrada i stipendija za mlade skladatelje.
II. HDS Natječajem podupire školovanje, profesionalni razvoj i umjetnička postignuća mladih skladatelja ozbiljne glazbe, koji na dan 31. prosinca 2019. nisu stariji od 30 godina.
III. Cilj Natječaja je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo najmlađe generacije, odnosno pomoći mladim autorima u odabiru poziva profesionalnog skladatelja.
IV. Maksimalan iznos sredstava koja će se dodijeliti ovim Natječajem u 2020. godini iznosi 20.000 kuna. Iznos pojedinačne stimulacije, odnosno stipendije, način i rokovi isplate bit će određeni individualno temeljem potreba, kvalitete, radnog i poreznog statusa dobitnika stimulacije.
V. Na natječaj se mogu prijaviti učenici, studenti i diplomirani skladatelji, kao i ostali mladi autori koji se bave skladanjem ozbiljne glazbe i koji žele postati profesionalni glazbenici. Ne mogu se prijaviti dobitnici stipendije iz prethodnih godina. Natječaju se prilažu:
 Životopis s težištem na vlastitom glazbenom iskustvu
 Popis cjelokupnog autorskog opusa s naznakama o godini nastanka i trajanju
 Skladbe (notni zapisi, snimke, demo snimke i ostalo)
 Najmanje jedna preporuka učitelja, mentora ili profesionalnog skladatelja, člana HDS-a, koji poznaje kandidata i njegov rad
 Medijski osvrti, kritike, potvrde o izvedbama ili snimanjima autorskih radova i slično
 Tekst zamolbe koji uključuje: viziju vlastitog razvoja, prijedlog projekata kojima bi se kandidat bavio u periodu trajanja stimulacije, obrazloženje vlastitog imovinskog stanja i važnost ove stimulacije za daljnji razvoj
Svi materijali čuvat će se najdulje 15 dana nakon objave rezultata.
VI. Prilikom odlučivanja o stimulaciji vodit će se računa o stilskoj raznolikosti glazbenih izraza kandidata, o imovinskom stanju, odnosno o važnosti sredstava stimulacije za njihov daljnji razvoj, rad i karijeru
VII. Natjecatelji su dužni podnijeti svu dokumentaciju HDS-u zaključno sa 31. siječnjem 2020. godine, s naznakom „Za fond Matz“ na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb.
VIII. HDS pridržava pravo da ne dodijeli maksimalan predviđeni iznos stimulacija. Dobitnici stimulacija pristaju na sudjelovanje u medijskoj promociji prema traženju HDS-a, a svoja autorska prava također moraju zaštititi kroz sustav kolektivne zaštite.
IX. Odluku o dobitnicima stimulacija donijet će Skupština predstavnika HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih stručnjaka najkasnije do 21. veljače 2020. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem objava na internetu.

Prijavnica i izvor: http://www.hds.hr/otvoren-natjecaj-rudolf-i-margita-matz-2/

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here