Intervju: Nina Bešlić – Digitalna prilagodba likovno-edukativnih radionica Kreativnog ateljea

0
1097
Tonska modelacija boja

Povodom pokretanja projekta “Digitalna prilagodba likovno-edukativnih radionica Kreativnog ateljea” idejnoj začetnici Nini Bešlić postavili smo neka pitanja vezana uz radionice koje održava. 

 

1. Pokrenuli ste projekt Digitalna prilagodba likovno-edukativnih radionica Kreativnog ateljea. Možete nam pobliže reći o kakvom projektu je riječ?

Godine 2014. pokrenula sam likovnu edukaciju za odrasle „Kreativni atelje“ s idejom da se građanima Grada Zagreba približi likovna kultura i osvijesti njeno značenje i pozicija u društvenom i kulturnom kontekstu. Edukacija je podijeljena u dva dijela. Prvi dio je uvod u kojem zainteresirani polaznik prolazi upoznavanje s likovnim govorom. U tom početnom dijelu polaznik osvještava svoj afinitet prema likovnom izražavanju. Drugi dio je nastavak edukacije s ciljem razvijanja različitih likovnih izražaja. Dio programa uključuje obilazak galerija i muzeja, te upoznavanje recentne likovne scene. U edukaciji sudjeluje manji broj polaznika, kako bi se zadržao kvalitetan sadržaj i zainteresiranost. Teme su oblikovane polu – individualno i kreću se od osnovnih znanja crtanja i slikanja, razumijevanja formata i crteža, kompozicije, slikarske palete, do proučavanja različitih umjetnika i njihovog rada, različitih stilova i pravca, pa do individualne interpretacije određenih tema koje polaznik odabere.

Tijekom 2020. i 2021. proces učenja likovnih vještina i prenošenje znanja s učitelja na učenika je bio pun izazova zbog pandemije koja je bila vrlo intenzivna i dugotrajna.

Objavom natječaja Ministarstva kulture i medija „Javni poziv za programe razvoja kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021.“ odlučila sam klasičnu likovnu edukaciju prilagoditi digitalnom obliku, a to je uključivalo dostupnost likovne edukacije putem on line platforme. Tako sam program  prilagodila i oblikovala kroz 30-ak likovnih vježbi koje su predstavljene na blogu i YouTube kanalu.

Budući da je pristup likovnoj edukaciji vrlo specifičan, a učenje crtanja i slikanja, proces koji zahtjeva direktan kontakt učitelja i učenika, cijeli proces prilagodbe u dvodimenzionalni medij je bio vrlo zahtjevan. Trebalo je simultani (istovremeni) proces rada organizirati sukcesivno (postupno) tj. cjelokupnost jednog kreativnog procesa učenja i procesuiranja, svesti u dvodimenzionalan format.

Cijelu produkciju radionica je radila kolegica Željka Biličić ak.slikar – grafičar.
A radionice su sufinancirane sredstvima Ministarstva kulture i medija u okviru Javnog poziva za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe.
 

 

2. Što polaznici mogu naučiti i komu su namijenjene radionice?

Konkretno digitalna prilagodba likovnih radionica je isključivo prilagođena za početnike. Digitalizacijom postojećeg edukativnog sadržaja u kreativnom ateljeu realiziraju se video radionice koje prate program ateljea „Uvodne radionice za početnike“.

Svaka video radionica obrađuje jednu temu iz crtanja, slikanja i prostornog oblikovanja i na jednostavan i razumljiv način vodi polaznika kroz stvaranje umjetničkog djela, korištenjem likovnih alata, materijala i tehnika. Jedna video radionica podijeljena je u par kratkih vježbi koje polaznika vode do finalnog rada u kojem treba integrirati sva stečena znanja. Vježbe su povezane i svaka vježba vodi u novu vježbu. U kratkim segmentima/pojedinačnim vježbama obrađuje se određena problematika crteža, slike, motiva, kompozicije, boje, tehnike. Tako polaznik virtualne radionice lakše savladava postavljeni zadatak.

Prilagođena je ljudima različitih profesija koji žele naučiti crtati i slikati, odgajateljima, učiteljima, pedagozima, psihoterapeutima koji likovni koriste u svom radu s korisnicima, budućim učenicima i studentima umjetničkih studija. Minimalna dob polaznika je 15 godina.

Početak emitiranja radionica je 10.03.2022. i do završetka projekta kontinuirano će biti objavljivane radionice na poveznicama. Također radionice će biti dostupne do kraja 2022. na poveznicama bloga i YouTube kanala.

 

 

3. Kojim tehnikama, alatima i na kojim materijalima polaznici uče crtati?

Uvodna radionica obuhvaća crtanje, slikanje i prostorno  oblikovanje što podrazumijeva crtačke tehnike: olovku, tuš i ugljen (u digitalnom obliku samo olovku i tuš), zatim slikarske tehnike akril i kolaž papir, za prostorno oblikovanje tvrđi papir ili hamer. Budući da je uvodna radionica  koncipirana tako da se polaznici upoznavaju s materijalima, tehnikama i mogućnostima crteža, slike i prostornog oblikovanja, tako je koncipirano upoznavanje o načinu  korištenja materijala i tehnika. Svaka vježba je prilagođena nekoj od tehnika i kroz lekciju uče koristiti tehniku i savladati određeni zadatak/temu. Ostali popratni materijal koji je neophodan za kreativno izražavanje, pripremanje vježbi ili realizaciju prostornih radova je: škare, ljepilo, skalpel, selotejp, posudice za vodu, kistovi, crtačke alatke za tuš…. Sav potreban pribor za postojeće radionice popisan je uz svaku radionicu, tako polaznik može pripremiti pribor prije početka pohađanja radionice.

 

 4. Imate li povratne informacije i reakcije polaznika?

Za sada, prvi koju su iskusili ovu vrst edukacije, su postojeći polaznici ateljea, a nadam se da će se pridružiti i ostali. Prve reakcije sam dobila od postojećih korisnika, a između ostalog to je izvrsna prilika da ono što prođu u fizičkom okruženju imaju prilike ponoviti doma i proučiti teme, zadatke i teoriju. Za sada su reakcije pozitivne. Ono što je meni iznimno bitno u cijelom procesu, jeste, jasnoća i razumijevanje postavljenih zadataka i koliko su primjenjivi na onoga koji uči putem digitalnog medija. Budući da je cijela priča tek počela, procjenjujem da ću tek krajem godine imati neke konkretnije informacije vezano uz to.

 

5. Gdje se mogu pratiti radionice u digitalnom obliku?

Srce radionica je na blogu kreativnog ateljea https://creativeatelier.blogspot.com/  svim pojašnjenjima, uputama, predlošcima, slikama i video lekcijama. Video lekcije su predstavljene i na YuoTube kanalu, ali za potpuni doživljaj potrebno je pratiti blog jer se tamo nalaze linkovi koji vode na likovnu teoriju, a ona je neophodna za savladavanje svake pojedine lekcije.

 

6. Koliko dugo ste vi u svijetu crtanja i slikanja?

Završila sam srednju umjetničku i diplomirala na ALU, moglo bi se reći skoro pa 20 godina 😊.

 

7. Je li ovaj projekt Digitalna prilagodba likovno – edukativnih radionica Kreativnog ateljea prvi takve prirode, u digitalnom obliku ili ste do sada provodili nešto slično?

Prvi eksperiment tog tipa napravila sam početkom pandemije kada smo svi bili zatvoreni i nije se moglo raditi. Tada sam radila samo sa starijim grupama jer su već imale iskustvo crtanja i slikanje, vladanja likovnim pojmovima, tehnikama i snalaženjem na papiru ili platnu. Tada sam radila kombinaciju uživo edukacije preko zooma ili WhatsUpaa  i pripremljenih tema. Radionice su trajale dva-tri sata, a sistem rada je bio kao i u ateljeu, polaznici su bili u svojim grupama i imali svoj termin za rad. Dan prije dobili bi zadatak i uputu pripremljene u pdf-u. U točno određeno vrijeme bilo je kolektivno uključenje gdje se svi pozdrave, porazgovaramo o temama koje su dobili te počnu raditi. Nakon 45 minuta ide prva provjera i tako do kraja crtanja i slikanja. Fotografirali bi svoj rad i poslali mi ga,  pregledala ga i napravila ispravke. Za to vrijeme oni imaju pauzu. Nakon ispravaka nastavljaju s crtanjem ili slikanjem. Začudno, polaznici su vrlo vješto uskočili u novi oblik edukacije i rezultati su bili zanimljivi. Velika prednost je što su oni već u odmakloj fazi crtanja i slikanja te su vrlo vješti. Razvili smo dobar odnos gdje oni razumiju moj pristup, pa im ovaj prelazak nije zadavao velike poteškoće, što bi kod početnika bila velika prepreka. Kako tada, početnici nisu mogli sudjelovati, onda sam odlučila upravo taj početnički dio radionica digitalizirati.

 

8. Imate li možda već nove planove za skoru budućnosti?

Ako se ovakav pristup učenja i savladavanju likovnih zadataka učini afirmativan i primjenjiv nastavila bih svakako s digitalizacijom ostalih tema i tehnika.

 

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here