Uskoro nova naklada slikovnice “Eko Mucko Bucko”

0
83

Slikovnica “Eko Mucko Bucko” uskoro će dočekati novu nakladu.

Na temelju natječaja za sponzorstva projekata 2021. na temu Očuvanje okoliša, Colas Hrvatska d.d. prepoznala je kvalitetu rada Udruge za kulturu „Ča?“ te odlučila podržati novu nakladu slikovnice „Eko Mucko Bucko“ autorice Tatjane Udović.

Cilj projekta je edukacija i osvješćivanju djece o ekologiji, točnije o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada te o kompostiranju.
Bajka u stihu na čakavštini „Eko Mucko Bucko“ osvješćuje o ekološkoj potrebi da spasimo planet Zemlju i to vrlo jednostavnim trudom: odvajanjem otpada, stvaranjem komposta i hranjenjem obrađenog zeml
jišta ili osobnog vrta, a koji potom daje plodove visoke kvalitete, pogodne zdravlju čovjeka

Hvala Colas Hrvatska d.d. !

Vege Mucko Bucko:

 

Mucko Bucko na ravne:

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here