TONCI

0
892
Foto: Mhy - PIxabay

TONCI

Jedon put pita me barba Tado
mladiću je greš na tonce
A reka san gren to su mi užonce

a kad doma dohodiš pita je jepeta
a jo san reka
ako divnja ne do
prid jutro ranije
ako dode
prid jutro kasnije

A on je reka
da je i on hodi na tonce
ali da je hodi u drugo selo
baš i uru i po
a da se vroti kasno
i da ga je ćaća iskalo
iz posteje u zoru
za lavur u poju

i da mu već tonce
nisu bile užomce

A da mi je pokojni nono
ima niku u Svetu Nediju
i da je hodi do nje po tri ure
na noge priko barda
dok se ni ištufo
i kako i on oženi u selo

A kako su ćapali
divnje ni mi reka

Je to bilo
na marendi u poju
Na fieri od Gospe
u mročnemu tinelu
dok su mat i otac spoli
između maslinih
ili ispod bora?
usrid otoku
u selu bez mora

To mi ni iti reć
Nike stvori tukon
boje da i ne znon!

 

Neven Dužević

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here