Serija Hercules skulptura – Nikola Vudrag

0
892

Predstavljamo seriju skulptura iz serije Hercules zadataka svjetskog kipara Nikole Vudraga.

Serija Herculesovih zadataka sastoji se od 12 skulptura u cor-ten čeliku, te konceptualno prati 12 zadataka kroz psihološku, animalističku i astrološku studiju, što je i sama legenda o zadacima. Svaki rad ima svog probranog klijenta koji odgovara zadatku, i lokaciju koja odgovara konceptu. Skulpture su rađene prema Pitagorejskim principima (geometrija trokuta). Konceptualno, filozofija stare grčke (pod koju spada i naš teritorij) formirala je modernu europsku misao, jezik, znanost, astronomiju, politiku, duh ovog prostora.

Nikola o radovima kaže: “Smatram da smo danas previše odlutali u tehnološko neobarbarstvo, vrijednosti mjerimo u „lajkovima“ i apstrakcijama mimo realnosti, tako da u tim radovima nastojim podsjetiti ljude na vremena u kojima su heroji hodali zemljom, kad se sa sudbinom dalo dogovoriti, kad su titani držali svodove, ono herojsko doba koje motivira čovjeka i potiče ga na više, jače, bolje… doba kad je čovjek. a ne „lajk“ bio mjerilo stvari.”

 

Osim serije Herculesovih zadataka u nastavku pogledajte i ostale genijalne radove svjetski poznatog kipara Nikole Vudraga.

 

 

 

O autoru: Nikola Vudrag likovni je umjetnik rođen 14. Ožujka 1989 godine u Varaždinu. Bavi se kiparstvom te izlaže od 2005 godine u Berlinu (Njemačka), Sofiji (Bugarska), Brežicama i Mariboru (Slovenija), Parizu (Carredeartiste baza Francuska), Zagrebu, Varaždinu, Vrsaru, Rijeci, Bakru, Pakracu, Osijeku, Lovincu, Čakovcu… na više samostalnih i skupnih izložbi, autor je javnih nagrada i medalja ( Medalja „Žarko Dolinar AMAC“, „Inovacijska nagrada“ AHK, „Wild Dreamer“ za životno djelo Subversive film festivala,
medalje „7 međunarodnog numizmatičkog kongresa“ u Opatiji). Od 2012 sudjeluje na kiparskim i slikarskim likovnim radionicama ( Rab, Vrsar, Maribor, Varaždin, Lovinac, Zagreb, Palmižana, Lindstedt…). Autor je javnih spomenika „Veli Jože“ (Berlin) „Dekanski park“ (Zagreb), „Mač kralja Tomislava“ (Lovinac), „Prof.Emer. Predrag Keros“ (Zagreb) i „prof. Ivo Brešan“ (Šibenik), Glazba (Varaždin)… Medaljerski i skulpturalni radovi nalaze se u privatnim zbirkama i stalnom postavu muzeja i institucija, te surađuje sa raznim institucijama na području promoviranja likovne umjetnosti (Hrvatska narodna banka, Hrvatski novčarski zavod, Hrvatski državni arhiv Zagreb, Hrvatsko-njemačka
trgovinska industrijska komora Zagreb, Sveučilište u Zagrebu AMAC, Fakultet za turizam univerziteta Maribor, Gradski muzej Varaždin, Zagrebački institut za kulturu zdravlja i Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko debatno društvo Zagreb, International medallic project, Rehabilitacijska bolnica Lipik, Muzej sporta Zagreb, HEP Proizvodno područje HE jug, Muzej savremene umetnosti Vojvodne, Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzida, Galerija Klovidevi Dvori, Daniel Bergstein
collection, John Simonian collection …) . Od 2018 izlaže u galerijama Carredartistes u 33 galerijska prostora diljem svijeta (Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Expo Marseille, Paris Saint-Germain (6ème), Paris Marais (4ème), Paris Montmartre (18ème), Paris Ile Saint-Louis (4ème), Expo Paris Saint-Germain (6ème), Expo Lyon, Barcelone, Berlin, Cologne / Köln, Amsterdam 9 Streets, La Haye / The Hague, Amsterdam Spiegelstraat, New York Bleecker, Sedona (Arizona), Philadelphia, Mexico, San Miguel, Shanghai Xin Tian Di, Hong Kong, Hong Kong Central, Pékin, Pekin China World, Pékin Financial District, Séoul, Istanbul, Beyrouth / Beirut, Moscou Petrovka.) te u De Medici galeriji u Place Des Vosges Paris. Od 2019 dobio je status „premium“ umjetnika pariške Carredartistes galerije. Autor je srebrnog kovanog novca “75. obljetnica Dana pobjede nad fašizmom, 1945. – 2020.” u nominali 150 HRK, te autor srebrnog i zlatnog kovanog novca “350. OBLJETNICA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 1669. – 2019.“ u nominali 150 HRK i 500 HRK, Hrvatska narodna banka i Hrvatski novčarski zavod.

Web: https://www.vudrag.com/

Izložbe:
1. Samostalna izložba Forum mladih, zgrada Županije grada Varaždina 2005,
2. Skupna izložba „Paletafest“ Varaždin 2009,
3. Izložba nezavisne studentske inicijative, Akademija primijenjenih umjetnosti, Rijeka 2010,
4. Skupna izložba „Paletafest“ Varaždin 2010,
5. Samostalna izložba Rijeka „Industrial1“ Erste Club, Korzo Rijeka 2011,
6. Samostalna zložba Rijeka „Industrial2“ Nad urom, Korzo Rijeka 2011,
7. Skupna izložba „Paletafest“ Varaždin 2011,
8. Žirirana izložba „Olimpijski sport i umjetnost“, Muzej sporta Zagreb 2011,
9. Žirirana izložba „Pasionska baština“ galerija Kristofor Stankovid Zagreb 2012,
10. Skupna izložba „Nova hrvatska umjetnost NKK 2“ Medika Zagreb 2012,
11. Skupna izložba „International medallic project“ 2012,
12. Skupna izložba Galerija Greta – Humanitarna izložba, Zagreb 2012,
13. Skupna izložba „Paletafest“ Varaždin 2012,
14. Skupna izložba „Nova hrvatska umjetnost NKK 3“ Medika Zagreb 2013,
15. Žirirana izložba „Pasionska baština“ galerija Kristofor Stankovid Zagreb 2013,
16. Žirirana izložba „XI. Kerdidev memorial“, Gradski muzej Osijek 2013,
17. Skupna izložba „International medallic project“ 2013,
18. Samostalna izložba „Došli su.“ Divas Martideva 17, Zagreb 2013,
19. Skupna izložba „Zbogom XX stoljede“ Kuda Ive Vejvode, Vrsar 2013,
20. Izložba „Medalje i plakete Istre i Kvarnera“, sa promocijom medalje INCC, 7 međunarodnog numizmatičkog kongresa, Muzej grada Rijeke, 2013
21. Izložba povodom „PBZ Zagreb Indoors 2014“, Dom sportova, Zagreb 2014,
22. Skupna izložba „Nova hrvatska umjetnost NKK 4“ Medika Zagreb 2014,
23. Skupna izložba „International medallic project“ 2014,
24. Samostalna izložba povodom znanstveno-istraživačkog projekta spomeničke baštine, Fakultet
za turizam univerziteta Maribor, Brežice, Slovenija 2014,
25. Samostalna izložba „medalje i skulpture“ Galerija Paulid, Bakar 2014
26. FIDEM, međunarodna izložba suvremenog medaljerstva, Art medal world congress „fidem XXXIII“ Bugarska, Sofia 2014
27. Skupna izložba akademije likovnih umjetnosti, Nod muzeja, Zagreb 2015
28. Sudjelovanje sa izložbom na psihijatrijskom kongresu „Depresija u stoljedu uma“ Congress: PRP
2015 Congress Venue: Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine
(CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015
29. Skupna izložba „pravni status žena u društvu – Dan žena ” , Hrvatsko debatno društvo, kuda Europe, trg Europe, Zagreb, 2015
30. Skupna izložba „umjetnost i depresija“, Muzej Grada Pakraca, Pakrac, 2015
31. Skupna izložba „Od kulture bolesti do kulture zdravlja“, Zagrebački institut za kulturu zdravlja, Zagreb 2015,
32. Skupna izložba „Likovne kolonije Velebit II“ ,povodom dana opdine Lovinac 2015,
33. 12. trijenale hrvatskoga kiparstva, Gliptoteka HAZU, Zagreb, 2015,
34. Samostalna izložba „Sukob interesa“ Galerija Laval Nugent, Zagreb, 2015,
35. Skupna izložba „Suvremena umjetnost“ Centar Cvijetni Zagreb, u organizaciji Galerije Remekdjela, 2015
36. Skupna izložba „’Ut Pictura Poesis’“ Dom Marina Držida, Dubrovnik, 2015,
37. Skupna izložba „od Bukovca do Dolida“ Centar Cvijetni Zagreb, u organizaciji Galerije Remek-djela, 2016
38. Samostalna izložba „Rogovlje“ , Palmižana Meneghello, Hvar 2016
39. Samostalna izložba , Galerija Antun Augustinčid , Klanjec 2016
40. Samostalna izložba „Nikola Tesla“ , Galerija Remek-Djela, Zagreb 2016
41. Skupna izložba „Bonjour I’Europe“ iz privatne zbirke Dagmar Meneghello, Novi Sad, Muzej savremene umetnosti Vojvodne i Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzida
42. Skupna izložba „Strasna ljepota“ iz privatne zbirke Dagmar Meneghello, Zagreb, Muzej Klovidevi dvori 2017
43. Skupna izložba „KULTUROŠ“ zgrada Scheier Čakovec, Umjetnička sekcija Centra za mlade (CeZaM) 2017
44. Skupna izložba „TESLA MIND FROM THE FUTURE“, HDLU Meštrovidev paviljon, rad „Tesla Powerline“
45. Samostalna izložba „Garden of Eden“, Galerija „Idealni grad“ Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad, Argentinska 5 (Gajnice), Zagreb 2018
46. Skupna izložba „TESLA MIND FROM THE FUTURE“, Tehnički muzej Budimpešta, rad „Tesla Powerline“ 2019
47. Samostalna izložba „Vudrag“ Carredartiste gallery Paris, New York, Beirut, 2019
48. Skupna izložba „Les affaires de Nina Hamnett, Quen of bohemia“ Unic Renoir Paris 2019
49. Skupna izložba „Umjetnošdu i ljepotom protiv predrasuda“, Dvorac Veliki Tabor 2018, Galerija Oroslavlje 2018,
Dvorac Oršid 2019, Muzej seljačkih buna Gornja Stubica 2019, Dvorana Vatroslav Lisinski Zagreb 2019, Zavičajni muzej Benkovac 2019.
50. Skupna izložba i književno kazališni festival „5. Let s Gavranom“ Nova Gradiška 2019.
51. Samostalna dvojna izložba „la force qui va!“ Carredartiste gallery Paris i Francuski institut Zagreb

Likovne radionice:
1. Chocofest Zagreb 2011,
2. Rab prvi festival pijeska 2012,
3. Lindstedt ENALA Land art, Berlin, Njemačka 2012,
4. 2. Rab festival pijeska 2013,
5. Kulturno umjetnički projekt „Zbogom XX stoljede“, Vrsar 2013,
6. Medaljerska radionica povodom izložbe „Varaždinska kovnica Sorlini“ Gradski muzej Varaždin,
Varaždin 2014,
7. Koordinator scenografije za operu „Orfej i Euridika“, Lisinski, Zagreb 2014,
8. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom projektu spomeničke baštine sa skulpturom „Jurij Aleksejevič Gagarin“, Fakultet za turizam univerziteta Maribor, Brežice, Slovenija 2014,
9. Likovna kolonija Velebit II, Lovinac 2015
10. Art rezidencija Meneghello Palmižana, Hvar , Otok Sv.Klement 2016
11. Likovna kolonija Velebit III, Lovinac 2016
12. Likovna kolonija „Dani ličkog krumpira“ Lovinac 2016
13. Art rezidencija Meneghello Palmižana, Hvar, Otok Sv.Klement 2017
14. Team building predavač, radionica „Pliva“, Budimpešta 2017, Zagreb 2019
15. Predavanje/tribina „spomenik i skulptura“ KIC kulturno informativni centar Zagreb 2019.

Nagrade:
1. Diploma „ENALA“ – Anhalt Sveučilišta primijenjenih znanosti, Njemačka, Lindstedt 2012,
2. Pohvalnica Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za najboljeg studenta tokom akademske
godine 2011/2012, Zagreb 2012,
3. Dobitnik stipendije „Varaždinske županije – za nadarene studente iz područja umjetnosti“ na temelju postignuda akademske godine 2012/2013
4. Status „Premium“ umjetnika Carredeartista galerije u Parizu

Javni radovi:
1. Autor javne skulpture „Veli Jože“, Berlin-Lindstedt-ENALA 2012,
2. Autor medalje 7 međunarodnog numizmatičkog kongresa, Opatija 2013,
3. Autor nagrade „Žarko Dolinar“ za znanstvena postignuda, Sveučilište u Zagrebu, AMAC, Zagreb 2013, 2017,
4. Autor nagrade „Wild dreamer“ za najbolji film (3 kategorije), Subversive film festival, Kino Europa, Zagreb 2013,2014,2015
5. Autor nagrade za inovaciju Hrvatsko-njemačke trgovinske industrijske komore
„Innovationspreis2013“ , Muzej suvremene umjetnosti MSU, Zagreb 2013, Tehnički muzej 2014, 2015,
6. Autor nagrade za životno djelo: Oliver Stone (2013), Trinh T. Minh (2014), Joshua Oppenheimer (2015),
7. Autor parka skulptura Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu, biste dekana: Milan Bedenid, Vesna Margan, Berislav Stanuga, Tomislav Čvorišdec, Marija Majkid, Ilija Mojsovid, Mladen Havelka, Aleksandar Racz; od osnutka institucije, Zdravstveno Veleučilište, Zagreb 2016,
8. Autor javnog spomenika „Prof.Emer. Predrag Keros“, poprsje, Zdravstveno Veleučilište, Zagreb 2016,
9. Autor skulpture „Knjiga znanja“ u stalnom postavu Hrvatskog državnog arhiva, Zagreb 2016
10. Spomen ploča „Ivan Klaid“, Rehabilitacijska bolnica Lipik , Lipik 2016
11. Autor javne skulpture „Mač kralja Tomislava“, Lovinac 2016
12. Autor skulpture „Tesla bolt“ HEP Proizvodno područje HE jug, Hidroelektrana Obrovac 2016.
13. Koautor javnog spomenika „Gospe od Loreta“ Primošten 2017
14. Autor fontane/skulpture „Gates of Purgatory“, Otok Sveti Klement 2017
15. Autor skulpture „Tesla Powerline“ (za izložbu „TESLA MIND FROM THE FUTURE“) u formi 12m visoke skice za dalekovod, privremeni postav u Zagrebu. 2018 i Budimpešti 2019.
16. Autor skulpture „prof. Ivo Brešan“ Šibensko narodno kazalište 2019.
17. Autor skulpture „GLAZBA“, Kapucinski trg, Grad Varaždin 2020.
18. Autor srebrnog kovanog novca “75. obljetnica Dana pobjede nad fašizmom, 1945. – 2020.” U nominali 150 HRK, Hrvatska narodna banka,Hrvatski novčarski zavod.
19. Autor srebrnog kovanog novca “350. OBLJETNICA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 1669. –
2019.“ U nominali 150 HRK, Hrvatska narodna banka,Hrvatski novčarski zavod.
20. Autor zlatnog kovanog novca “350. OBLJETNICA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 1669. –
2019.“ U nominali 500 HRK, Hrvatska narodna banka,Hrvatski novčarski zavod.

Privatne kolekcije:
Daniel Bergstein, Pariz, Miami. John Simonian, Los Angeles. Dagmar Meneghello, Palmižana, Zagreb.
Heruc.doo, Zagreb.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here