OBLAKI I JUTRO

0
1187
Foto: Pezibear - Pixabay

Foto: Pezibear – Pixabay

 

OBLAKI I JUTRO

bili smo mali,
nismo puno imali,
po krasi se takali,
u oblake gledali
i se smijali…
jutra su nan kuraja
regalali,
srca su nan
tukla,
srića spod kušina
šaptala…
ma ni više tih jutri ni dani,
oblaki pasivaju prez da nas
ča pitaju,
sunce slabo se
nazire,
praha više nego
sto lit prije,
cviče niče,
nidan ga ne abada,
kosa zaržala prez dela,
smutljivi dani,
krstijan biži
kamo mu je sila…ki če to znati,
lipo nan je bilo spod oblaki
tajni svit imati….

……………………

krasi-livadi
takali-valjali
kuraja-snage
regalali-poklonili
kušina-jastuka
pasivaju-prolaze
prez-bez
praha-prašine
lit-godina
nidan-nitko
abada-ne obraća na nj pažnju
zaržala-zahrđala
dela-posla
smutljivi-čudni, dosadni
kamo mu je sila-gdje je žurba
krstijan-čovjek

Denis Kožljan

 

O autorici: Denis Kožljan rođena je 13.08. 1961. godine u Puli gdje danas živi i stvara. Iako je po struci odgajatelj predškolske djece, od polaska u mirovinu, dakle već desetak godina, piše, slika i bavi se fotografijom. Intenzivnije je počela iskazivati svoju kreativnost koja čuči negdje njoj od prvih školskih dana. Sloboda, prostor, humanost na djelu, to je samo djelić onoga što zaokuplja njene misli, bilježi perom, škljocanjem fotića ili na slikarskom platnu- prostor, prirodu, zapravo motivi njezinih fotografija su nebo, zemlja, zrak i voda. Zalasci sunca, buđenje zore, krajolici Istre, cvjetovi, kukci su najčešći motivi njenih fotografija u boji ali također i crnoj bijeloj tehnici. Kako je Denis, žena u kojoj neprestano tinja plamičak ljubavi, sasvim je očito da se ta ljubav prenosi i na njezina stvaralačka djela.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here