Natječaj: Žena – braniteljica u ratu i miru

0
149
Foto: Pixabay

Udruga „Palijativni tim LiPa“ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za objavu kratke priče – svjedočanstva
na temu

Žena – braniteljica u ratu i miru

1. Svrha i ciljevi Javnog natječaja i izdavanja zbirke kratkih priča su:
– očuvanje vrijednosti proisteklih Domovinskim ratom,
– očitovanje ljubavi prema hrvatskoj domovini, zavičaju i narodu, osobito žrtvama,
stradalnicima, braniteljima i domoljublju kao vrlini i tajnoj vrijednosti
– poticanje stvaralaštva – pisane riječi, čime se pridonosi hrvatskoj kulturi i ostavlja baština
budućim generacijama
– afirmiranje nepoznatih hrvatskih autora, kako branitelja, roditelja i članova obitelji poginulih i nestalih branitelja, tako ostalih suvremenika Domovinskog rata te mladih.

2. U natječaju mogu sudjelovati autori oba spola iz Republike Hrvatske i Republike Bosne i
Hercegovine s do tri kratke priče – svjedočanstva domoljubne tematike u kojoj je glavni
lik žena. Svaki autor osobno je odgovoran za autentičnost djela, odnosno plagijat. Smatra se da je dostavom priče/priča autor dao suglasnost za njihovo ocjenjivanje i eventualno
objavljivanje u zborniku te daljnje javno izvođenje (čitanje pri promociji, drugim događajima u organizaciji Udruge i sl.). Za maloljetne autore roditelj ili skrbnik treba dostaviti suglasnost za objavu autorskog djela.
U natječaju ne mogu sudjelovati članovi prosudbenog vijeća.

3. Priče trebaju biti neobjavljene u tiskanom izdanju.
Tema priče je žena kao braniteljica u ratu i miru, braniteljica domovine, obitelji, života…
Misao vodilja je da žene braniteljice i ostale sudionice ratnih zbivanja u bilo kojem svojstvu
iznesu svoje svjedočanstvo u prvom licu, s pretpostavkom da je jednako teško nositi teret
emocija kao i iznijeti ih, odnosno podijeliti sa drugima. Upravo je to dijeljenje tereta smisao
svjedočanstava, odnosno međusobnog povezivanja na temu. Svjedočanstvo može biti i o ženi koja je ostavila trag dovoljno dubok da je vrijedan zapisa. Vrijeme nije ograničeno isključivo na vrijeme trajanja Domovinskog rata, nego i vrijeme koje je prethodilo i ovo nakon, ali je poveznica Domovinski rat.

Priče se dostavljaju u jednom Word dokumentu format B5 (ISO), font 12. Times New Roman, prored 1, margine Normal, naslov stil Naslov 1, poravnavanje obostrano, na maksimalno dvije stranice teksta po priči. U zaglavlje je potrebno upisati šifru autora (po izboru autora).
Priče moraju biti lektorirane, odnosno gramatički točne u duhu hrvatskog jezika/pisma. Priče trebaju biti pisane standardnim hrvatskim književnim jezikom, nestandardnim lokalnim govorom i zavičajnim narječjem, uz uvjet da se značenje manje poznatih ili nepoznatih riječi rastumači na standardnom hrvatskom jeziku.
Ako navedene smjernice ne budu poštivane, priče se neće uzeti u obzir.
U predmet e-pošte potrebno je upisati šifru autora.

U e-poštu autor dostavlja svoje podatke: ime, prezime, šifru, godinu rođenja, adresu, telefonski broj, a Word dokument naslovljen šifrom autora sa pričama u privitak.
Prijave se dostavljaju na adresu e-pošte: domoljubne123@gmail.com

Rok za prijavu je 1.6.2022. godine

4. Priče će ocijeniti i odabrati prosudbeno vijeće (dva člana i predsjednik), sukladno mjerilima umjetničke izvrsnosti i formalne udovoljenosti proznim vrstama.
Autori odabranih priča biti će obaviješteni e-poštom.
Promocija zbirke kratkih priča planira se potkraj 2022. godine.
Točan nadnevak bit će naknadno javno objavljen putem medija.
Natječaj stupa na snagu danom javne objave.

***

Vizija ove inicijative je potaknuti žene braniteljice i sudionice Domovinskog rata, ali i sve
članove udruga proisteklih iz Domovinskog rata te ostale građane na književno stvaralaštvo
kako bi se sačuvala sjećanja na Domovinski rat i stvaranje hrvatske države, te osnažile
vrijednosti slobode, zajedništva, mira, domoljublja, ponosa, požrtvovnosti, nacionalne
samobitnosti i samosvijesti.
Slijedom toga, Udruga će i ubuduće poticati književno stvaralaštvo i na druge načine aktivno sudjelovati u kulturnom životu zajednice.

Palijativni tim LiPa
Ljerka Pavković, predsjednica

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here