Natječaj za vizualno rješenje plakata za Mjesec hrvatske knjige 2020.

0
685
Foto: C. K.

Foto: C. K.

 PRAVILA NATJEČAJA

 • grafičko rješenje treba biti originalan rad natjecatelja/ice
 • svaki natjecatelj/ica može prijaviti maksimalno tri (3) rada
 • idejno rješenje mora biti prilagođeno apliciranju na mrežne stranice i društvene mreže te različite verzije tiskanih promotivnih materijala:
  • plakat, format B1, tisak 4/0
  • plakat, format B2, tisak 4/0
  • plakat, format A4 (vertikalnog i horizontalnog usmjerenja), dizajn prilagođen za preuzimanje u elektroničkom obliku (.pdf, .jpg)
  • plakat, formata 35x100cm s prostorom za unos teksta, dizajn prilagođen za preuzimanje u elektroničkom obliku (.pdf, .jpg)
  • korice programske knjižice, A5, tisak 4/0, k.b. priprema na cca 120 str.
  • pozivnica american na preklop 11 x 21, 4/1 boja
  • bookmarker format: 220 x 50, tisak 4/4
  • platnena vrećica
 • svi materijali moraju sadržavati tekst: Mjesec hrvatske knjige 2020. i od 15. listopada do 15. studenoga, a predlaže se u oblikovanje uključiti i glavnu temu ili moto
 • na poleđini bookmarkera uvrstiti kalendar za iduću godinu, s naznačenim državnim praznicima i blagdanima te istaknutim datumima održavanja Mjeseca hrvatske knjige (15.10. – 15.11.)
 • idejno rješenje treba biti izrađeno u vektorskom programu te dostavljeno u PDF formatu
 • prijedloge vizualnog identiteta isključivo slati na adresu elektroničke pošte mhk@kgz.hr s naznakom predmeta “Prijava na natječaj za grafičko rješenje Mjeseca hrvatske knjige 2020.“
 • pristigli radovi NE smiju biti označeni imenom autora, tima ili studija. I svi drugi dijelovi natječajnog rada moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred povjerenstvom
 • idejno rješenje svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost
 • rok za slanje radova je nedjelja, 12. srpnja 2020. godine
 • pristigle radove pregledat će i ocijeniti povjerenstvo koje imenuje Programski i organizacijski odbor Mjeseca hrvatske knjige 2020. te odlučiti o najboljem rješenju
 • svim pristiglim radovima povjerenstvo će dodijeliti šifre pod kojima će se radovi voditi prilikom ocjenjivanja
 • članovi povjerenstva dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima
 • obavijest o odabiru bit će javno objavljena 20. srpnja 2020. na mrežnim stranicama Mjeseca hrvatske knjige (www.mhk.hr)
 • rok za detaljnu pripremu za tisak prvonagrađenog rada je 1. rujna 2020.
 • povjerenstvo zadržava pravo ne prihvaćanja niti jednog od prijavljenih radova
 • sudionici natječaja suglasni su da ih se spominje, citira i promovira, jednako kao i sadržaje koje su prijavili na Natječaj

Izvor i detalji natječaja: http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/mjesec-hrvatske-knjige-32265/32265

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here