Natječaj za kratku priču za mlade Tipka

0
52

Knjižnica za mlade, dislocirani odjel Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac, raspisuje treći po redu natječaj za kratku priču za mlade do 30 godina. Na natječaju mogu sudjelovati autorice i autori iz Republike Hrvatske, a tema kratke priče je slobodna. Svaki se autor može prijaviti samo jednom pričom koja ne smije prethodno biti objavljena.

Natječaj je otvoren od 12. rujna do 16. listopada 2022. u 23:59. Radovi pristigli nakon navedenog roka neće biti razmatrani. U obzir se neće uzimati ni ulomci iz većih proznih cjelina ili već objavljeni radovi, nepotpune prijave ili priče koje ne odgovaraju zadanom broju znakova.

Priče za natječaj šalju se isključivo u elektroničkom obliku na e-poštu: kzmkarlovac@gmail.com, a predmet je potrebno nasloviti „Tipka“. Uz priču je potrebno navesti ime i prezime autora, adresu stanovanja, adresu elektroničke pošte, datum rođenja te broj telefona (podaci neće biti dostupni prosudbenoj komisiji).

Radovi trebaju biti napisani na računalu i spremljeni u formatu .doc ili .docx (Calibri; veličina slova 12 točaka, prored 1,5). Priče trebaju biti duljine do pet kartica (ukupno 9000 znakova s razmacima).

Pristigle priče ocijenit će prosudbena komisija u sastavu: Bojana Meandžija, spisateljica; Marija Skočibušić, pjesnikinja; Darko Lisac, novinar, odabrati tri najbolje te dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu. Prva nagrada iznosi 700 kn, druga 500 kn i treća 400 kn. Priče će biti objavljene na mrežnima stranicama i profilima Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ i Knjižnice za mlade na društvenim mrežama.

Objava rezultata na mrežnim stranicama Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ i na društvenim profilima Knjižnice i Knjižnice za mlade bit će 4. 11. 2022.

Detaljni uvjeti natječaja mogu se preuzeti na poveznici: https://cutt.ly/tipka

Za Knjižnicu za mlade:

Sanja Graša i Marinko Polović

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here