Natječaj za kraće književno djelo o Hrvatskom domovinskom i obrambenom ratu

0
177
Foto: Pexels

Rok: 30.6.2023.

Nastojeći promicati vrjednote stvaranja i obrane hrvatske države te potaknuti književno stvaralaštvo na tu temu, predsjedništvo Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru raspisuje Sedmi natječaj za kraće književno djelo o Hrvatskom domovinskom i obrambenom ratu.

Uvjeti:
 
1. Natječaj je otvoren do 30. lipnja 2023. godine.
2. Prosudbeni će odbor odluku o dodjeli nagrada donijeti i objaviti na društvenim mrežama do 1. studenoga 2023. dok će svečana dodjela nagrada biti u okviru programa Predvečernji spomen na žrtvu Vukovara 1991. godine – 16. studenoga 2023. godine.
3. Prosudbeni će odbor dodijeliti prvu i drugu nagradu. Sve nagrade će biti u obliku plakete. Prvonagrađeni radovi bit će objavljeni u Vukovarskom zborniku. Autori sudjelovanjem u natječaju daju privolu za javnu objavu radova.
4. Radovi ispisani računalom u tri primjerka te obvezatno na USB-sticku šalju se prosudbenom odboru na adresu: Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru, Ulica Zmajeva 2, p.p. 51, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj“.
5. Književnim djelom koje se natječe za nagradu smatra se 1 pjesma, 1 kratka priča ili 1 dramski tekst na temu Hrvatskoga domovinskog i obrambenog rata (opsega od 1 do najviše 2 autorska arka ili od 16 do 32 kartice teksta, svaka kartica 1.800 znakova uključujući i bjeline).
6. Svi radovi moraju biti napisani hrvatskim jezikom, na standardnom jeziku ili dijalektu, latinicom i u skladu s hrvatskim pravopisom.
7. Prijavljeni radovi za natječaj ne smiju biti objavljeni ili nagrađivani prije natječaja.
8. Poslani se rukopisi ne vraćaju.
9. Radovi se potpisuju zaporkom, a uz njih se prilaže zatvorena omotnica u kojoj se nalazi ime i prezime autora, adresa, broj telefona/mobitela, e-mail adresa i zaporka kojom su radovi označeni.
10. Povjerenstvo za odabir najboljih radova čine Vesna Karaula, kao Predsjednica povjerenstva, te članovi: Darija Benakovič, Tanja Bjelobrajdić, Petar Elez i Tijana Pavliček.

Izvor: https://www.facebook.com/people/Ogranak-Matice-hrvatske-Vukovar/100063823337462/?locale=hr_HR

 

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here